En sammanfattning av Sleepingfoxkoncernens ekonomi.

För mer detaljer se vår officiella årsredovisning 2017.

Resultaträkning - Sleepingfox
Balansräkning - Sleepingfox
Kassaflöde - Sleepingfox